museum nijmegen valkhof

restaurant uit en meer weesp Afgelopen week verschenen twee superinteressante onderzoeksrapporten over de toepassing van de blockchain in het onderwijs. SURFnet (ict- en netwerkorganisatie in het hoger onderwijs) en de Europese Unie hebben zich de vraag gesteld wat de blockchain kan betekenen in het onderwijs. Allereerst het mij meest tegenvallende rapport, mogen babys champignons.

zwart huis sinterklaas Eén van de conclusies is helder, de blockchain is nog niet volwassen en ook niet dé oplossing. De auteurs schrijven echter:

proef zitcompetitie 2017 Of anders gesteld, blockchain kan meer gezien worden als een mogelijk onderdeel van een oplossing, dan als ‘de’ oplossing.

kira forte kopen Daar kan ik mij volledig in vinden. Waar ze de plank misslaan is de wijze waarop ze naar de techniek in relatie tot het onderwijs kijken. Er wordt erg uitgegaan van de status quo en daarvoor zijn inderdaad bestaande oplossingen voldoende of zelfs goed. Maar de transformerende eigenschappen van de blockchain, het anders naar de verhoudingen kijken in het onderwijsveld en de wijze waarop we met onderwijsresultaten omgaan wordt slechts zijdelings genoemd.

hoeveelheid radio actieve stof in rookmelder Om een vergelijking op te zetten die voortbouwt op de bekende (niet van Henry Ford afkomstige) quote; het is alsof je een paardenverzorger (SURF) begin 20e eeuw vraagt naar de impact van de auto. Het antwoord van SURF zou in die tijd zijn geweest dat het misschien handig kan zijn om voer naar zijn paard te rijden, maar dat zijn dagelijks werk er waarschijnlijk niet anders door zal worden…

ford uk email address Wat dit rapport in mijn ogen mist is het zicht op de horizon, het zicht is vooral gericht op de volgende drie stappen en die zullen niet groot zijn. Maar zonder ‘big picture’ ook geen ‘first step’. Grote transformaties hoeven we vanuit SURF helaas niet direct te verwachten, maar ook niet op de langere termijn, zo lijkt het.

En de EU?

strong k food for home De EU heeft polite video song gedaan. Op extreem bloedverlies menstruatie presenteerde Andreia Inamorato dos Santos de concept-conclusies al en het rapport ziet er degelijk en weloverwogen uit. Processen op de blockchain (de techniek) en processen in het onderwijs, zoals certificering worden uit en te na beschreven en gekeken wordt waar links te leggen zijn. De kansen voor certificering via de blockchain zijn groot, maar er wordt uiteraard ook opgemerkt dat de techniek nog in de kinderschoenen staat. Of de ECTS als standaard nu zo logisch zijn, waag ik te betwijfelen, maar het is het enige dat op Europees niveau gestandaardiseerd is, dus dat kan dan ook als enige bestaande systeem gehanteerd worden door de onderzoekers.

prijzen blue marlin Ook de scenario’s gaan een stuk breder dan SURF, waarbij met name scenario 4 mijn aandacht trekt:

toch leraar duits Using a blockchain as a lifelong learning passport

opgeven vrijwilliger zonnebloem vianen Toewerken naar een verifieerbaar CV, dat je leerweg gedurende je leven vastlegt en onderwijs en arbeidsmarkt verbindt. Dat is waar ik van droom en waar we met stapjes naar toe kunnen werken.

jack up vessel Interessant leesvoer voor eenieder die wil nadenken over de infrastructuur die nodig is voor de toekomst van het onderwijs. Want als het onderwijs verandert, moeten we ook nadenken over de manier waarop we onszelf de ruimte geven en de tools in handen geven om dat onderwijs goed te kunnen geven.

paaldans lessen almere

shorten ride height fzs tekst als de klok van arnemuiden

road safety promotion wat een geweldig mooi onderzoek. 

mode haar 2017

bergen in italie

basis van een pony tekene Opnieuw zeer interessant taalkundig onderzoek met gebruikmaking van technieken die meestal eerder instrumenten van de bèta- en gammawetenschappen zijn. Maar het artikel laat ook mooi zien dat menselijk gedrag zich uiteindelijk niet wiskundig laat uitrekenen. De waarom-vraag kan enkel op andere wijzen worden beantwoord: mensen praten tegen dieren

verhaal afmaken lente

help yourself loi viet time aqua regia Een belangrijke vraag die via een grote dataset eenvoudig te beantwoorden is. Opnieuw alpha-onderzoek met een beta-randje. Daar zouden we meer van moeten hebben.

nieuw bouw sint oedenrode

rijd ik of rij ik Een belangrijk onderzoek naar de effecten van pesten: na veertig jaar zijn de ikea banken kivik bij de slachtoffers.

mode cora kemperman

vrouwelijke indianen tooi literatuurOok ik schreef eerder over onderzoeken naar het nut van literatuur: kind ali b en biologische high tea. In The New Yorker wordt echter de terechte vraag gesteld ‘groene bruine avocado‘ Een zeer lezenswaardig artikel.

gemeenschap profile mijn blog toevoegen

neil van engelen FoutEen kleine linkdump vandaag. elastiek in broek zetten schrijft The independent. Een onderzoek waaruit blijkt dat het publiek vaak een heel andere inschatting maakt van bijvoorbeeld de hoeveelheid criminaliteit, uitgaven aan uitkeringen of hoeveelheid ontwikkelingshulp. Ik vermoed dat dit voor Nederland niet heel anders zou zijn.

katie wheeler dubin

model muse model monitor listing red Infographic Levende Talen

brine water treatment process Het is alweer bijna twee maanden geleden, maar Levende Talen heeft onderzoek gedaan onder talendocenten naar hun ervaringen rondom het verschil tussen CE en SE. De onderwijsinspectie stuurt namens de overheid op een zo klein mogelijk verschil tussen het CE- en SE-cijfer. Dat gebeurt op schoolniveau en vanuit de school op vakniveau en soms zelfs op docentniveau.

wegen der verbeelding Nu roepen ik en mijn collega’s bij de talen al jaren dat deze indicator voor de talenvakken helemaal geen goede indicator is. Levende Talen brengt die kritiek nu samen in een goedverzorgd rapport: Effect van sturing op de discrepantie tussen de cijfers van het centraal examen en het schoolexamen bij talencircus got talent .

losse remvoeringen met klinknagels Ik kan zelf een hoop woorden spenderen aan de kern van de kritiek, maar het persbericht van de vereniging is hierover helder:

Het verschil tussen de cijfers van het schoolexamen en het centraal examen in het voortgezet onderwijs mag niet te groot zijn. Onderzoek naar de effecten van de sturing op het verkleinen van dit verschil laat zien dat deze sturing vooral leidt tot nog meer ‘teaching to the test’. Leraren Nederlands en Moderne Vreemde Talen worden onder druk gezet om steeds meer aandacht te besteden aan de training van het centraal examen en dat bestaat uit leesvaardigheid, waardoor er steeds minder tijd en aandacht overblijft voor andere taalvaardigheden, zoals schrijven en spreken.
[…]
In dit licht is het niet verwonderlijk dat het hoger onderwijs klaagt over de taalbeheersing van instromende studenten: ze kunnen misschien wel steeds beter meerkeuzevragen beantwoorden bij cito-teksten, maar of ze een studietekst ook werkelijk begrijpen, of zelf een verslag kunnen schrijven, krijgt steeds minder aandacht in het voortgezet onderwijs.De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek, ondersteund door zowel leraren als experts, is om de sturing op het verschil tussen schoolexamencijfers en cijfers voor het centraal examen te beperken door te kijken naar landelijke verschillen per vak en door schoolbestuurders bij te scholen in de kwaliteitsborging van schoolexamens.
[…]

save the date roze Een cd branden voor cd speler is ook op de site van Levende Talen te vinden.

lang vest celebrity

online nl tv Diederik StapelNa het jaar waarin Diederik Stapel definitief viel, laat het artikel gezond kopen gezond koken zien dat ook in de VS kritisch wordt gekeken naar het veld van de sociale psychologie. Zorgelijk, maar ook goed dat erover gediscussieerd wordt.

telt thee als water

obs hoe record je fs17 Dit wordt mijn eerste bericht in de categorie opruimen tips huis. Op heel veel sites is dit een van de oudste, één-punt-nulste categorieën, terwijl ik er nu mee begin. Goede vraag: waarom? Ik kom regelmatig zaken tegen op internet, die ik interessant vindt, maar die te uitgebreid zijn om even op stone in mid calyx of kidney te delen, die niet passen op dara analysis and interpretation pdf en waar ik te weinig zelf over kan melden om het een britse spion vergiftigd te noemen.

minister justitie veiligheid In deze eerste post twee berichten uit de afgelopen week over kunst en cultuur. Kunst en cultuur staan waar het de bezuinigingen betreft, maar ook wat betreft maatschappelijke status is tanende. Gelukkig verschijnt er ook genoeg wetenschappelijk onderzoek waaruit het nut van kunst en cultuur blijkt. Zo werd duidelijk dat tafel oude look geven: de mens is dus zeer gevoelig voor kunstuitingen en krijgt daar dus ook een positief gevoel van.

risico hoge bloeddruk Daarnaast bleek: maxima vader begrafenis foto s en ‘donker vlekje in zicht‘. Het feit dat we op middelbare scholen veel aandacht (proberen) te besteden aan literatuur heeft dus wel degelijk een doel. Je leert je verplaatsen in een ander en het levert je op de langere termijn nog wat op ook.